Translation errors on the Dutch cards - Vertaalfouten op de Nederlandse kaarten

From DominionStrategy Wiki
Jump to: navigation, search

This is a list of all known translation errors on the Dutch cards of the Dominion sets and promos. This article is written in Dutch because it is meant for Dutch players.

Dominion is een spel waarbij het nauwgezet volgen van de instructies op de kaarten van groot belang is. Bij de vertaling van de Engelse tekst naar de Nederlandse zijn er hier en daar wat fouten ingeslopen. Sommige fouten kunnen een groot effect hebben op het spelverloop en daarom zijn al die fouten hier bij elkaar in één overzicht gezet. Het gaat hierbij om de fouten op de kaarten zelf. Vaak worden de kaarten waar fouten op staan in de handleiding wel goed uitgelegd (al staan ook in de handleidingen diverse fouten). Veel mensen zullen het spel echter spelen zonder de handleiding helemaal door te spitten en er vanuit gaan dat wat er op de kaart staat juist is, maar dat is in een aantal gevallen dus niet zo. Voor dit overzicht zijn alle Nederlandse kaarten (inclusief promo's) die er zijn doorgenomen. Het advies is om de kaarten ook daadwerkelijk te spelen zoals de Engelse tekst voorschrijft.

Je kan elf nieuw gedrukte kaarten gratis verkijgen door een mailtje te sturen naar klantenservice@999games.nl. Alle gecorrigeerde kaarten zijn toegevoegd aan het overzicht. Opgepast, ondertussen zijn sommige kaarten in de Engelse tweede editie reeds aangepast waardoor de oorspronkelijke Nederlandse vertaling wél van toepassing is (bv. Geldschieter). Van de verkeerd vertaalde kaarten in Avonturen, Keizerrijken, en de tweede editie van de basisset en Intrige zijn nog geen erratakaarten.
Het foutje in de vertaling van de Bureaucraat is pas op deze pagina toegevoegd op 18 juli 2015. De nieuw gedrukte Bureaucraat is derhalve (nog) niet verkrijgbaar bij 999 Games, en er is voorlopig niks bekend over het eventueel herdrukken van deze kaart door 999 Games.

Spijtig genoeg is bij Avonturen naast een foutieve kaartvertaling van Plan ook nog een andere fout gedrukt. Op de kaartverdeler in de doos is het vakje voor 'verborgen schat' geschreven als 'verloren schat'. Ook is in de regels van Avonturen de tekst 'Reserve cards are discarded during Clean-up normally on the turn they are called.' niet helemaal goed overgekomen. Uit deze regel kan je opmaken dat je reservekaarten die je in andermans beurt oproept ook moet afleggen aan het eind van de beurt van die andere speler. Dit kan bijvoorbeeld met de combinatie Karavaanescorte en Koninklijke Munt of Koninklijke Koets, of de combinatie Duplicaat en kaarten als Boodschapper of Koerier. Dit heeft invloed op kaarten die afhankelijk zijn van kaarten die in het spel zijn, zoals Samenzweerder, Gekonkel, Emporium, en Hoorn des Overvloeds.

Bij het uitbrengen van Empires heeft men de layout en verwoordingen lichtjes aangepast. In het najaar van 2016 is men begonnen met een second edition waarbij alle andere Engelstalig uitgaven aangepast worden aan deze layout. Tegelijkertijd heeft men ook enkele "foutjes" rechtgezet (bv. in Geldschieter "moet" naar "mag").

Onlangs is de tweede editie van de basisset en Intrige naar het Nederlands vertaald. In het Engels zijn hier enkele reeds bestaande kaarten licht aangepast, namelijk Geldschieter, Mijn, Troonzaal en Maskerade. Deze aanpassingen zijn niet doorgevoerd in het Nederlands - daar wordt de tekst uit de eerste editie nog steeds gebruikt. Van de nieuwe kaarten is alleen Bandiet onjuist vertaald, en Bureaucraat is nog steeds onjuist.

Bij de Engelse uitgave van Dominion: Renaissance is er voor de Nederlandse uitgave een nieuw probleem bijgekomen: bij de kaart 'Patron' maakt het uit dat er op kaarten 'reveal' staat. Echter is 'reveal' niet consistent vertaald - meestal wordt 'tonen' gebruikt, maar op de kaarten Avonturier (Adventurer), Belastinginner (Taxman), en Beurzensnijder (Cutpurse) wordt respectievelijk 'draai om', 'laat zien', en 'laat zien' gebruikt.

Noot: Deze lijst moet nog verder aangepast worden met de nieuwe lay-out-correcties uit de nieuwe uitgaven en de juiste foto's.

Noot2: Dominion: Nocturne moet nog gecontroleerd worden op vertaalfouten.

Contents

[edit] Dominion (basisset)

[edit] Geldschieter (Moneylender)

MoneylenderOld.jpg Moneylender.jpg Geldschieter.jpg Geldschieter2.jpg Moneylender nl secondedition.jpg

E (1st edition): Trash a Copper from your hand. If you do, +$3
E (2nd edition): You may trash a Copper from your hand. If you do, +$3

NL: Je mag een koperkaart vernietigen. Als je dat doet, heb je deze beurt +$3
NL (heruitgave en tweede editie): Vernietig een koperkaart. Als je dat doet, heb je deze beurt +$3

Fout in eerste editie: Het is bij een geldschieter niet vrijblijvend om een koperkaart te vernietigen. Als je de geldschieter speelt dan moet je een koperkaart vernietigen als je deze in je hand hebt.
Hierop is in het Nederlands een nieuwe uitgave uitgebracht.
In de Engelstalige 2nd edition is dit veranderd in "may trash". Hierdoor is dus eigenlijk de oorspronkelijke Nederlandse uitgave juist en bruikbaar. In de Nederlandse tweede editie gebruiken ze echter weer "Vernietig een koperkaart". De Nederlandse tweede editie is dus weer fout.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Bureaucraat (Bureaucrat)

Bureaucrat.jpg Bureaucraat nl.jpg Bureaucrat nl secondedition.jpg

E: Reveals a Victory card from his hand and puts it on his deck.

NL: Iedere andere speler legt een overwinningskaart uit zijn hand op zijn trekstapel.

Fout: Bij de Bureaucraat is het verplicht om de teruggelegde kaart eerst te tonen (reveal). Dit zinsgedeelte is echter weggelaten op de Nederlandse tekst. Het tonen kan wel degelijk relevant zijn. Ten eerste weten andere spelers dan zeker wie welke overwinningskaart heeft. Ten tweede kan dit belangrijk zijn bij het spelen van een aanvalskaart die de bovenste kaart (kan) vernietigen, zoals de Oplichter (Swindler). Ten slotte wordt bij Dominion altijd alles getoond of open op tafel gelegd, zodat men niet kan valsspelen. De fout staat ook op de Bureaucraat in de tweede editie.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Troonzaal (Throne Room)

Throne Room.jpg Throne Room nl secondedition.jpg

E (2nd edition): You may play an Action card from your hand twice.

NL (2e editie): Kies een actiekaart uit je hand. Speel deze tweemaal.

Fout: Bij de tweede editie van de Troonzaal is het niet verplicht om een actiekaart uit je hand te spelen (You may). In het Nederlands is dit echter wél verplicht. Dit kan uitmaken voor kaarten als Samenzweerder (Conspirator), Emporium en Gekonkel (Scheme), in combinatie met actiekaarten die je juist níet wil spelen (zoals een enkele Schatkaart (Treasure Map)). In de eerste editie is het wél verplicht, en is hij wél juist vertaald.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Mijn (Mine)

Mine.jpg Mine nl secondedition.jpg

E (2nd edition): You may trash a Treasure from your hand.

NL (2e editie): Vernietig een geldkaart uit je hand.

Fout: Bij de tweede editie van de Mijn is het niet verplicht om een geldkaart uit je hand te vernietigen (You may). In het Nederlands is dit echter wél verplicht. Dit kan uitmaken als je geen geldkaart wilt vernietigen, maar wél je Mijn wilt spelen voor bijvoorbeeld een Samenzweerder, Emporium, of Gekonkel. In de eerste editie is het wél verplicht, en is hij wél juist vertaald.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Bandiet (Bandit)

Bandit.jpg Bandit nl.jpg

E: ...trashes a revealed Treasure other than a Copper...

NL: ...vernietigt getoonde geldkaarten met uitzondering van Koper...

Fout: Bij de Bandiet moet je één geldkaart vernietigen (a revealed treasure). In het Nederlands staat echter vernietigt getoonde geldkaarten, je moet in dit geval dus élke niet-Koperkaart vernietigen. Dit kan ervoor zorgen dat iemand twee geldkaarten moet vernietigen, terwijl in het Engels duidelijk is dat er precies één geldkaart vernietigd moet worden.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Intrige

[edit] Tolheffing (Tribute)

Tribute.jpg Tolheffing.jpg Tolheffing2.jpg

E: The player to your left reveals then discards the top 2 cards of his deck. For each differently named card revealed, if it is an… Action Card, +2 Actions Treasure Card, +$2 Victory Card, +2 Cards

NL: Je linkerbuurman toont de bovenste 2 kaarten van zijn trekstapel. Voor elke getoonde kaart met een verschillende naam krijg je… Actiekaart: +2 Acties Geldkaart: +$2 Overwinningskaart: +2 Kaarten

Fout: De 2 kaarten worden niet alleen getoond maar dienen ook afgelegd te worden.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar, en de fout komt niet in de tweede editie voor.

[edit] Maskerade (Masquerade)

Masquerade.jpg MasqueradeDutch.jpg

E (second edition): Each player with any cards in hand...

NL (tweede editie): Iedere speler...

Fout: In de Engelse tweede editie moet je alleen kaarten doorgeven als je één of meer kaarten in je hand hebt ('any cards'). In de Nederlandse tweede editie moet je altijd kaarten doorgeven. In de Nederlandse versie kan je er met Koningshof, Domkoppen en Maskerade voor zorgen dat iemand niet meer kan spelen, in de Engelse versie is dit niet mogelijk. Ze hebben onjuist de vertaling van de eerste editie gebruikt.

Nieuwe kaart nog niet beschikbaar.

[edit] Hijs de zeilen

[edit] Voorpost (Outpost)

Outpost.jpg Voorpost.jpg Voorpost2.jpg


E: You only draw 3 cards (instead of 5) in this turn’s Clean-up phase. Take an extra turn after this one. This can’t cause you to take more than two consecutive turns.

NL: Trek in de volgende opschoonfase 3 in plaats van 5 kaarten. Voer daarna direct een extra beurt uit. Je kunt zo per beurt nooit meer dan één extra beurt krijgen.

Fout: Het woord beurt is hier onduidelijk. De indruk zou kunnen bestaan dat wanneer je bij de tweede beurt met 3 kaarten weer een voorpost speelt, je dan weer een extra beurt zou kunnen krijgen. In de Engelse tekst staat duidelijk dat je door Voorpost nooit meer dan 2 beurten achter elkaar kan krijgen.

Grotere fout: Er staat dat je de extra beurt direct uitvoert, terwijl de Engelse tekst dat pas wil na je huidige beurt.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Piratenschip (Pirate Ship)

Pirate Ship.jpg Piratenschip.jpg Piratenschip2.jpg

E: Choose one: Each other player reveals the top 2 cards of his deck, trashes a revealed Treasure that you choose, discards the rest, and if anyone trashed a Treasure you take a Coin token; or, +$1 per Coin token you’ve taken with Pirate Ships this game.

NL: Kies één van de volgende 2 mogelijkheden: Iedere speler toont de 2 bovenste kaarten van zijn trekstapel. Tonen de andere spelers één of meer geldkaarten, dan moet ieder van hen één geldkaart (naar jouw keuze) vernietigen. Als je op deze manier ten minste één geldkaart hebt vernietigd, leg je 1 geldfiche op je piratenschiptableau. De spelers leggen alle overige getoonde kaarten af; of: +$1 voor elk geldfiche op je piratenschiptableau.

Fout: Niet iedere speler toont de 2 bovenste kaarten maar iedere andere speler. Jijzelf toont dus geen 2 kaarten als je het Piratenschip speelt.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Inheems dorp (Native Village)

Native Village.jpg Inheems Dorp.jpg InheemsDorp2.jpg

E: + 2 Actions Choose one: Set aside the top card of your deck face down on your Native Village mat; or put all the cards from your mat into your hand. You may look at the cards on your mat at any time; return them to your deck at the end of the game.

NL: +2 Acties Kies één van de volgende 2 mogelijkheden: Leg de bovenste kaart van je trekstapel op je inheems dorptableau; of: Neem alle kaarten van je inheems dorptableau in je hand.

Fout: De kaart die je van je trekstapel pakt, leg je gedekt op je tableau en mag je op ieder moment bekijken. Je tegenstander weet dus niet welke kaarten je daar hebt liggen en dat kan zeker van belang zijn.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Smokkelaar (Smugglers)

Smugglers.jpg Smugglers nl.jpg

E: Gain a copy of a card costing up to $6 that the player to your right gained on their last turn.

NL: Pak één kaart die de speler rechts van je in zijn laatste beurt gepakt of gekocht heeft en die niet meer waard is dan $6.

Fout: In het Engels staat 'gained', in het Nederlands staat 'gepakt of gekocht'. In Dominion is het mogelijk om kaarten te kopen zonder ze te pakken (bijvoorbeeld met Handelaar). Hierdoor kan je met de Nederlandse Smokkelaar kaarten 'smokkelen' die je in het origineel niet zou kunnen smokkelen.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Welvaart

[edit] Koningshof (King's Court)

King's Court.jpg Koningshof.jpg Koningshof2.jpg

E: You may choose an Action card in your hand. Play it three times.

NL: Kies een actiekaart uit je hand. Speel deze driemaal.

Fout: In het Engels staat duidelijk dat je een actiekaart mag kiezen. In het Nederlands staat dat je een actiekaart moet kiezen. Dit kan veel uitmaken als je door bijvoorbeeld een Golem verplicht een Koningshof moet spelen en alleen nog een Handelsroute en 3 platina’s in je hand hebt. Als je de Nederlandse tekst netjes volgt dan moet je vervolgens drie keer de Handelsroute spelen en alle drie de platina’s vernietigen. Dit is onjuist, je kan kiezen om de Handelsroute niet te spelen. Overigens wordt de verwarring groter doordat de kaart in de handleiding vergeleken wordt met de Troonzaal uit de basisset. Bij de Troonzaal moet je wel degelijk de actiekaart in je hand spelen en is het geen keuze.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Overvloed

[edit] Jonge Heks (Young Witch)

Young Witch.jpg Jonge Heks.jpg JongeHeks2.jpg


E: +2 Cards Discard 2 cards. Each other player may reveal a Bane card from his hand. If he doesn’t, he gains a curse.

NL: +2 Kaarten Leg 2 kaarten af. Iedere andere speler moet een Bankaart uit zijn hand tonen. Doet hij dit niet, dan pakt hij een vloekkaart.

Fout: Het tonen van de Bankaart lijkt in de Nederlandse tekst verplicht te zijn. In het Engels staat duidelijk dat je de Bankaart mag spelen. Dit kan uitmaken als je het spel bijvoorbeeld wil laten eindigen door de vloekenstapel als derde stapel leeg te laten worden.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Donkere Middeleeuwen

[edit] Krankzinnige (Madman)

Madman.jpg Krankzinnige.jpg Krankzinnige2.jpg

E: +2 Actions Return this to the madman pile. If you do, +1 Card per card in your hand.

NL: + 2 Acties Je mag deze kaart op de stapel krankzinnigekaarten leggen. Doe je dat: +1 Kaart per kaart in je hand.

Fout: De krankzinnige moet na het spelen altijd terug op de krankzinnigestapel gelegd worden. In de Nederlandse tekst staat dat het optioneel is, maar dat is onjuist.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Straatjongen (Urchin)

Urchin.jpg Straatjongen.jpg Straatjongen2.jpg

E: +1 Card +1 Action Each other player discards down to 4 cards in hand. When you play another Attack card with this in play, you may trash this. If you do, gain a Mercenary from the Mercenary pile.

NL: +1 Kaart +1 Aanschaf Iedere andere speler legt handkaarten af totdat hij er 4 overheeft. Als deze kaart in het spel is en je speelt een andere aanvalskaart, dan mag je de Straatjongen vernietigen. Doe je dat, pak dan een Huurling van de huurlingenstapel.

Fout: De Nederlandse kaart geeft je een extra Aanschaf terwijl dat een extra Actie moet zijn. Dit maakt de kaart totaal anders en een stuk zwakker. Het achter elkaar spelen van twee Straatjongens (als dat de enige twee acties in je hand zijn) is met de Nederlandse tekst niet mogelijk terwijl dat veelal de snelste manier is om een Huurling te krijgen.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Schurk (Rogue)

Rogue.jpg Schurk.jpg Schurk2.jpg

E: +$2. If there are any cards in the trash costing from $3 to $6, gain one of them. Otherwise, each other player reveals the top 2 cards of his deck, trashes one of them costing from $3 to $6, and discards the rest.

NL: +$2. Als er ten minste 1 kaart met een waarde van $3,$4,$5 of $6 in de stapel vernietigde kaarten is, pak er dan één van. Zo niet, dan toont iedere speler de bovenste 2 kaarten van zijn trekstapel. Hij vernietigt één van deze kaarten als deze $3,$4,$5 of $6 waard is en legt de rest af.

Fout: Niet iedere speler toont de bovenste 2 kaarten van zijn trekstapel maar iedere andere speler. Bij de Nederlandse tekst zou je bij het spelen van de Schurk zelf een kaart van je trekstapel moeten vernietigen, maar dat is dus onjuist.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Gilden

[edit] Steenhouwer (Stonemason)

Stonemason.jpg Steenhouwer.jpg Steenhouwer2.jpg

E: Trash a card from your hand. Gain 2 cards each costing less than it. When you buy this, you may overpay for it. If you do, gain 2 Action cards each costing the amount you overpaid.

NL: Vernietig een kaart uit je hand. Pak 2 kaarten die elk minder waard zijn dan de vernietigde kaart. Als je deze kaart koopt, mag je er voor overbetalen. Doe je dat, pak dan 2 kaarten die elk zoveel waard zijn als het teveel betaalde bedrag.

Fout: Bij het kopen van de Steenhouwer mag je alleen overbetalen om Actiekaarten te pakken. Met de Nederlandse tekst zou je bijvoorbeeld met 10 geld een Steenhouwer kunnen kopen, vervolgens 8 overbetalen en twee Provincies pakken, maar dat is dus niet toegestaan want dat zijn geen Actiekaarten.

Er is al een nieuwe kaart beschikbaar.

[edit] Avonturen

[edit] Plan (Plan)

Plan.jpg Plan nl.JPG

E: Move your Trashing token to an Action Supply pile (when you buy a card from that pile, you may trash a card from your hand.)

NL: Verplaats je vernietigingsfiche naar een Actie-voorraadstapel (speel je een kaart van die stapel, dan mag je een kaart uit je hand vernietigen).

Fout: Je mag een kaart uit je hand vernietigen als je een kaart koopt waarop je vernietigingsfiche ligt, niet als je een kaart van deze stapel speelt.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Keizerrijken

[edit] Gladiator (Gladiator)

Gladiator eng.jpg Gladiator nl.jpg

E:... If they do not, +$1 and ...

NL:... Doet hij dat niet dan, +$2 en ...

Fout: Indien je linkerbuurman geen kopie uit zijn hand kan tonen van jouw getoonde kaart uit jouw hand, dan krijg je +$1 en niet +$2 zoals vermeld op de Nederlandse kaart. In de spelregels staat het wel juist beschreven. Echter in de spelregels staat fout geschreven dat indien je geen Gladiator kan vernietigen je dan nog wel +$1 krijgt terwijl dit +$2 moet zijn!

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Boomgaard (Orchard)

Orchard.jpg Orchard nl.jpg

E: When scoring, 4VP.png per differently named Action card you have 3 or more copies of.

NL: Bij de puntentelling: 4VP.png per kaart met een verschillende naam waarvan je er 3 of meer hebt.

Fout: In het Engels tellen alléén actiekaarten. In het Nederlands gaat het om alle kaarten.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Triomfboog (Triumphal Arch)

Triumphal Arch.jpg Triumphal Arch nl.jpg

E: When scoring, 3VP.png per copy you have of the 2nd most common Action card among your cards (if it's a tie, count either).

NL: Bij de puntentelling: 3VP.png per exemplaar van een actiekaart waarvan je er de op één na meeste hebt (tel bij een gelijke stand alle betreffende kaarten).

Fout: In het Nederlands lijk je de som van de kaarten in de stapels actiekaarten met een gelijke stand te moeten gebruiken. In het Engels is het duidelijk dat je de kaarten in één van de stapels actiekaarten met een gelijke stand moet tellen.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

[edit] Promos

[edit] Prins (Prince)

Prince.jpg Prince nl.jpg

E: You may set this aside...

NL: Leg de Prins apart en...

Fout: In het Engels is het opzijleggen van de Prins optioneel. In het Nederlands is dit verplicht. Dit kan uitmaken voor kaarten als Hoorn des Overvloeds, Emporium en Samenzweerder.

Nieuwe kaart is nog niet beschikbaar.

Personal tools
Namespaces

Variants
Views
Actions
Navigation
Toolbox